Wat geweest is ....

*** 2011 ***


S!LHARMONICS

do. 13 januari - de Bres, Leeuwarden
za. 05 maart - Dollart Jazz Meeting, Emden (D)
za. 16 april - Spring is coming soon festival, Oenkerk

zo. 17 april - Reidingpark - Drachten
zo. 08 mei - Koepel Prinsentuin, Leeuwarden

zo. 15 mei - Koepel Sterrebos, Groningen
za. 4 juni - Tschumipaviljoen, Herenplein, Gr. (optie)
zo. 5 juni - Dorpsfeest, Woltersum
za. 27 augustus - Zomerjazzfietstour, Garnwerd